Jak zrobić podjazd z kruszywa? Najważniejsze informacje

Podjazd z kruszywa to jedna z opcji zagospodarowania przestrzeni przed nasza posesją. W porównaniu do tych wykonanych z bruku, betonu czy ażurów jest to najtańsza i najszybsza wersja utwardzenia nawierzchni. Kruszywo z uwagi na swoje naturalne koloryty i struktury pasuje niemalże do każdego otoczenia od wiejskich chat czy gospodarstw po nowoczesne architektury współczesnych miast. Wbrew obiegowym opiniom tani podjazd z kruszywa jest trwały, jednak pod warunkiem, że zostanie właściwie wykonany. Ponadto podjazd z kruszywa jest przepuszczalny dla wody, dzięki czemu deszczówka nie marnuje się, spływając na przykład do kanalizacji, ale zostaje w ogrodzie. Podjazd można wykonać na działce budowlanej dowolnie. W związku z nowelizacją Prawa budowlanego z 28 czerwca 2015 roku nie trzeba już dziś zgłaszać do odpowiedniego organu czy pozyskiwać pozwolenia na budowę przy realizacji prac mających na celu utwardzenie gruntu pod podjazd. Projekt podjazdu do domu powinien być wykonany tak, by wygodnie dało się go użytkować i żeby ułatwiał wjeżdżanie do garażu oraz wyjeżdżanie z niego. Właściwie w prawie budowlanym nie ma odgórnych zasad wykonywania podjazdu. Przyjmuje się jednak, że powinien on mieć minimum 5 metrów długości i 3 metry szerokości. Dla wygody użytkowania warto wykonać szerszy podjazd oraz zwrócić uwagę na szerokość bramy wjazdowej.  Należy zwrócić uwagę na kubaturę zabudowań, styl i kolorystykę w jakiej występuje nasz budynek.  Podjazd z kruszywa, a więc nawierzchnia żwirowa, wymaga użycia materiału, który dobrze się zagęszcza i klinuje. Sama struktura kruszywa powinna być nieregularna, o ostrych krawędziach i podobnych wielkościach. Dzięki tym cechom nawierzchnie żwirowe odznaczają się dużą trwałością. Unikamy materiałów o okrągłych, małych drobinach – nie jest on spoisty, szybko się niszczy i rozsypuje na boki. Materiały odpowiednie na podjazd z kruszywa:

Jakie kruszywo na podjazd?

  • żwir – nadaje się większość jego typów, oprócz rzecznego, którego elementy są zaokrąglone;
  • kruszywa wapienne – wapienie dewońskie i dolomity, na wapieniach płytkomorskich i marglistych szybko pojawiają się rośliny, które trudno wytępić;
  • tłuczeń (frakcja 31-36 mm);
  • drobne kruszywo kamienne (0-5 mm);
  • kliniec (frakcja 4-31 mm);
  • grys (kruszywo sortowane na frakcje 2-8, 8-16, 16-22);
  • kruszywa granitowe;
  • kruszywo bazaltowe.
  • tłuczeń recyklingowy, betonowy i ceglano-betonowy (kruszywo, sortowane kruszone, frakcji, 0-63 mm, 10-40 mm, 40-60 mm)

Wykonanie podjazdu warto zlecić fachowcom, praca będzie przebiegać sprawnie i z uwagi na doświadczenie, jakość i zgodność ze sztuką budowlaną na pewno będzie wyższa niż przy samodzielnych pracach.

Dla tych, którzy lubią wyzwania i prace w ogrodzie kilka podstawowych informacji na temat tworzenia podjazdu. Wykonanie rozpoczynamy od wyznaczenia obszaru, w którym znajdzie się nasz podjazd. Kształt podjazdu, ewentualne łuki i załamania muszą pozwalać na swobodne korzystanie z niego znajdującym się na nim pojazdom. Wykonujemy koryto o głębokości ok 40 cm biorąc pod uwagę ciężar poruszających się po nim pojazdów. Dno oczyszczamy z kamieni, korzeni drzew czy wszelkiego typu zanieczyszczeń. Po zagęszczeniu dna warto ułożyć na nim, geowłókninę, która zabezpieczy przed mieszaniem zagęszczonego dnia z warstwą właściwą ziemi jak również zablokuje porost roślinności. Brzegi wykopu zabezpieczmy krawężnikami bądź palisadami. Ważne by usadowić je w betonie, który zabezpieczy stabilność naszego bocznego wzmocnienia. Gdy wykonaliśmy już wszystkie wcześniejsze prace, możemy przystąpić do wysypywania kruszywa. Aby cały podjazd był bardziej stabilny, należy wysypać co najmniej 3 warstwy o zróżnicowanym uziarnieniu. Pierwsza warstwa układana na samym dnie powinna mieć najgrubsze uziarnienie. Każda z kolejnych warstw powinna wynosić co najmniej 20 cm. Po położeniu każdej z warstw należy ubić ją zagęszczarką. W ten sposób wykonany podjazd będzie wymagał odpowiedniej pielęgnacji, Wyrastające rośliny muszą być na bieżąco usuwane a powstające koleiny uzupełniane kruszywem i zagęszczane.

Masz pytania?

Chcesz nam zlecić wykonanie podjazdu?

Potrzebujesz kruszywa lub usługi koparką?

Zapraszamy do kontaktu!

662 978 978 

www.simnat.pl