Kruszywa naturalne łamane w procesach budowlanych

Kruszywa naturalne łamane w budownictwie

Kruszywa naturalne łamane zajmują szczególne miejsce w procesach budowlanych. Szacuje się, że blisko 55 % zapotrzebowania na ten materiał pochodzi z branży drogowej, 25 % z budownictwa kolejowego a ok 20 % z budownictwa mieszkaniowo-przemysłowego. Popyt na te kruszywa oraz sam proces produkcji nierozerwalnie związany jest z wielkością inwestycji drogowych i kolejowych, w planach budowy nowych połączeń komunikacyjnych, jak i modernizacji tych istniejących.

Kruszywa naturalne łamane produkowane są ze skał litych poddanych procesowi obróbki w postaci kruszenia. Rozdrobniona skała przesiewana jest na sitach przesiewaczy, aby uzyskać pożądane uziarnienie. Sam proces kruszenia różni się między sobą w zależności od tego, jaki typ kamienia chcemy uzyskać. Polska jest znaczącym producentem i importerem kruszyw łamanych. Złoża i kopalnie kruszyw naturalnych znajdują się głównie na terenach województwa dolnośląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

Wśród najpopularniejszych skał łamanych wyróżniamy:

  • Skały magmowe jak bazalt, diabaz, granit, melafir, porfir, gabro,
  • Skały metamorficzne jak amfibolity, gnejsy, serpentynity, kwarcyt, marmur,
  • Skały osadowe jak wapienie, dolomity, piaskowce, szarogłazy,

Skały magmowe wykorzystywane są głównie do produkcji betonów najwyższych klas, jak i betonów specjalnych. Skały osadowe służą do produkcji niższej i średniej klasy betonów. Marmury i wapienie służą do produkcji konglomeratów typu lastrico i terazzo.

Rodzaje kruszyw łamanych

Kliniec to kruszywo o uziarnieniu od 4 do 31,5 mm. Jego kształt przypomina ostrosłupy, ostre i wydłużone co pozwala na zagęszczanie materiału, czyli jak sama nazwa mówi klinowanie. Te cechy materiału sprawiają, że doskonale sprawdza się przy budowie dróg czy nasypów jak i innych robót budowlanych. Służy do tworzenia stabilnej i wytrzymałej podbudowy. Produkowany głównie z diabazu, granitu, kwarcytu czy wapienia.

Tłuczeń jest większy od klińca, jego uziarnienie oscyluje pomiędzy 31,5 mm do 63 mm powstaje w pierwszym etapie kruszenia skał. Jego kształt jest bardziej kanciasty, a powierzchnia szorstka.  Tłuczeń szeroko wykorzystuje się w drogownictwie i kolejnictwie. Jest materiałem uniwersalnym cechującym się dużą odpornością na nacisk, ścieranie czy czynniki atmosferyczne, jak działanie niskich i wysokich temperatur. Ma niską nasiąkliwość i dobrze odprowadza gromadzącą się wodę. Wytwarzany jest głównie z bazaltu, gabro, marmuru lub dolomitu.

Grys jest kruszywem bardziej zróżnicowanym pod względem uziarnienia. Jego kształt jest bardziej nieregularny, przypominający w swej budowie sześcian. Wykorzystywany jest do budowy dróg na warstwy ścierne, wiążące i wyrównawcze. Służy jako skład betonów asfaltowych, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz w budownictwie do wytwarzania betonów. Uziarnienie uzależnione jest od przeznaczenia. Najdrobniejsze frakcje oscylują w granicach od 4,0 do 8,00 mm, większe frakcje to 8,00 -16mm czy 16,00-31,5 mm. Kruszony jest z bazaltu, granitu, dolomitu lub marmuru.

Kamień łamany to kruszywo frakcji 63-250 mm pochodzące z przekruszu wszystkich rodzajów skał. Zastosowanie znalazło w umocnieniach koryt rzek czy wałów.  Prac z zakresu hydrotechniki. Używane jest na podbudowy dróg, placów, czy do chudego, zwykłego betonu.

Zastosowanie kruszyw łamanych jest wszechstronne. Używamy ich do wykonywania warstw nośnych pod place, drogi wewnętrzne, chodniki czy drogi dla rowerów. Służy również jako wierzchnia warstwa na wykończenie ścieżek, chodników jak również materiał do utwardzania dróg lokalnych. Kruszywa łamane znalazły swoje zastosowanie w ogrodnictwie jako materiał do usypywania rabatów czy klombów. W swych właściwościach ograniczając przesuszanie gleby jak i zbytnie jej nasłonecznienie. Kruszywa spotykamy jako materiał dekoracyjny w branży dekoratorsko-wnętrzarskiej jako stylowy i pożądany element wykończenia naszych domów i mieszkań.

CHCESZ ZAKUPIĆ KRUSZYWA?

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

DORADZTWA?

ZADZWOŃ!

662 978 978