Nowa jakość w mieście – Kruszywa marki Simex

Wychodząc na przeciw globalnym zmianom środowiskowym, jak również dyrektywom europejskim obligującym nasze państwo do ograniczeń emisji Co2 do 2030 roku, firma Simnat wprowadza na rynek wielkopolski nową jakość kruszyw recyklingowych marki SIMEX.  Ewolucja produktów jest wynikiem zmieniających się potrzeb na rynku budownictwa jak również dbałości o środowisko naturalne. Eksploatacja kruszyw naturalnych na terenie naszego kraju jest na niepokojąco wysokim poziomie. Ministerstwo Gospodarki wprowadzając założenia Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, wskazuje na konieczność wykorzystania wszystkich dostępnych surowców wtórnych.

Kruszywo recyklingowe to nic innego niż materiały budowlane pochodzące z rozbiórek, wyburzeń domów, obiektów przemysłowych, elementów infrastruktury. Jego głównymi składnikami są beton, żelbet, cegły, elementy ceglane, ceramiczne. Proces pozyskiwania kruszywa(R) polega na separacji, oczyszczaniu oraz rozdrobnieniu na odpowiednie frakcje. Przygotowany materiał jest wolny od elementów zbrojeń metalicznych, magnetycznych, elementów organicznych w tym min. drewna, ziemi. Kruszywo pochodzenia wtórnego może być bezpiecznie stosowane w budownictwie, gdyż po przeróbce nie zmienia swoich właściwości przy zachowaniu wszelkich parametrów wykazanych w tabeli poniżej.

Kruszywa marki SIMEX

Kruszywa marki SIMEX to nasza odpowiedz na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku na zagospodarowanie i składowanie odpadów budowlanych. Rosnące gruzowiska są nie tylko uciążliwym problemem pod względem wizualnym czy przestrzennym, lecz także są źródłem stale rosnących kosztów związanych z utrzymaniem składowisk.

Ogromną motywacją było dla nas uzyskanie pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej prowadzenia działalności w zakresie przyjmowania i przetwarzania odpadów budowlanych. Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu działalności Kruszarni Simnat znajdującej się w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23, 60-462.

Podstawą działalności Kruszarni jest zbieranie i recykling przekazanych odpadów. Naszą misją jest oferowanie kruszyw recyklingowych jak najwyższej jakości, kruszonych, oczyszczonych i sortowanych frakcyjnie. Bogate zaplecze mechaniczne w postaci parku maszyn daje nam możliwości przerobowe w wysokości kilkuset ton rocznie.

Firma Simnat oferuje gotowe rozwiązania dla branży budownictwa począwszy od rozbiórek obiektów, transportu gruzu, odbioru, rozkruszaniu na budowie lub własnej kruszarni po całkowity recykling przekazanych odpadów.

Nasza oferta sprzedaży kruszyw recyklingowych obejmuje:

KRUSZYWA SIMEX  
NAZWA  SKŁADFRAKCJA
SIMEXBETOczyszczony beton10-40 mm
SIMECBETOczyszczony beton40-60 mm
SIMEXCBOczyszczona cegła i beton10-40 mm
SIMEXCBOczyszczona cegła i beton40-60 mm
SIMEXMieszanka pochodzenia naturalnego i wtórnego0-8 mm

Kruszywa marki Simex są tańszą alternatywą dla kruszyw naturalnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich norm zastosowania. Cechują się niższą gęstością objętościową co łączy się ze zmniejszeniem kosztów materiałowych w porównaniu do zastosowania kruszyw naturalnych. Proces przetworzenia od samego początku wymaga najwyższej dbałości. Selekcja następuje w dwóch etapach wstępnej oraz po przekruszeniu. Jest dla nas priorytetem by produkt końcowy spełniał wymagane normy oraz był odpowiedzią na realne potrzeby nabywców.

Kruszywa marki SIMEX zapewniają branży budowniczej gotowe rozwiązania przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów budów jak również dają możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu obszarów ,,Zielonego ładu”.

1)źródło AGH im. S. Staszyca w Krakowie, Rodzaje i zastosowanie kruszyw otrzymywanych z recyklingu Łukasz Mazur