Obowiązek odśnieżania chodników

ZIMA NAM NIESTRASZNA!

Zimowe utrzymanie chodników

Ostatnimi laty, zima była dla nas bardzo pobłażliwa. Opady śniegu jak i temperatury utrzymywały się na czysto jesiennym poziomie. Problem oblodzeń, czy zasp śnieżnych dotyczył tylko Polski wschodniej i południowej, a przejściowy śnieg i mróz dotykał resztę naszego kraju tylko w okolicach stycznia i lutego. Łatwo zapomnieliśmy o corocznych obowiązkach związanych z przygotowaniem się do sezonu zimowego. Pochowaliśmy łopaty i odśnieżarki. Wielu z nas nie zaopatrzyło się w sól drogową czy niezbędny piasek, żwir.

Ten rok okazuje się inny. Grudzień i okres Świąteczny postawił nas w najwyższej gotowości. Temperatury spadły kilkanaście stopni poniżej zera a opady śniegu zaskoczyły nawet wyczulonych drogowców.

Dlatego przypomnijmy sobie o obowiązkach jakie spoczywają na barkach właścicieli nieruchomości, zarządców spółdzielni czy władz miast i gmin; w zakresie utrzymania czystości i porządku.


W Ustawie z 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czytamy:

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

  • Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
  • Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.
  • Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

  1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  2. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Z powyższej ustawy wynika, że jako właściciele czy zarządcy nieruchomości jesteśmy zobowiązani do utrzymania chodników w czystości i bezpieczeństwie. To na nas spoczywa obowiązek odśnieżania, usunięcia lodu czy posypania chodnika materiałem zapewniającym tworzenie powłoki antypoślizgowej.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do poruszania się pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli nasza nieruchomość graniczy bezpośrednio z chodnikiem powinniśmy go odśnieżyć. Jeżeli między granicą nieruchomości, a chodnikiem znajduje się pas zieleni do odśnieżania zobowiązana jest gmina.

Warto wspomnieć, że nie mamy obowiązku usuwania hałd śniegu powstałych przy odśnieżaniu, gdyż do tego zobowiązany jest zarządca drogi przyległej do chodnika. Śniegu nie powinniśmy zgarniać na drogę, gdyż tworzymy dodatkowe niebezpieczeństwo poślizgu. Śnieg należy gromadzić tuż przy linii krawężnika.

Jest jednak kilka sytuacji, gdy jako właściciele nieruchomości przyległej nie mamy obowiązku odśnieżania:

  • gdy mowa o odśnieżaniu przystanków komunikacyjnych w tym autobusowych, tramwajowych, torowisk
  • gdy na chodniku parkują samochody, a zarządca parkingu pobiera za to opłaty

Pamiętać należy, że niedopełnienie w/w obowiązków zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 1500 zł zgodnie z art.117 kodeksu wykroczeń. Jednakże kary i odszkodowania z pozwów cywilnych osób, które uległy na terenie naszego chodnika wypadkowi mogą wielokrotnie przewyższać kary grzywny.


Rozwialiśmy już aspekty prawne, teraz zajmijmy się samym odśnieżaniem, czyli czym i jak odśnieżyć tereny przyległe do naszej nieruchomości. Mamy do wyboru dwa sposoby odśnieżania: ręczny i mechaniczny.

Decydując się na sposób ręczny mamy do dyspozycji dwa produkty łopatę ręczną oraz pług ręczny. Są to produkty, które sprawdzą się przy niewielkich terenach o trudnym dostępie. Są to sposoby najtańsze dostępne dla każdego, jednakże wymagające kondycji fizycznej i sporo czasu. Przy zakupie powyższego sprzętu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim jego jakość. Często zakupiony sprzęt ulega szybkiemu zniszczeniu. Śnieg często kryje w sobie wiele niebezpiecznych ,,niespodzianek”, które mogą uszkodzić narzędzie.

Decydując się na mechaniczne sposoby mamy do wyboru odśnieżarki elektryczne, które są tańsze i lżejsze. Zajmują mniej miejsca, jeżeli myślimy o ich przechowywaniu. Są zasilane sieciowo, co łączy się z ograniczoną odległością odśnieżania od źródła zasilania. Potrzeba stosowania przedłużaczy.

Odśnieżarki spalinowe to droższy zakup, jednakże służą do pracy przy większych terenach. Są mocniejsze i cięższe. Ich obsługa nie wymaga użycia siły, a produktywność pozwoli na szybkie uporanie się z zalegającym śniegiem.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo na nawierzchni nie możemy zapomnieć o zalegającym pod śniegiem lodzie. Możemy go usunąć mechanicznie za pomocą skuwaczy do lodu lub użyć do jego rozpuszczenia soli drogowej. Sól drogowa to najprostsza metoda na oblodzenie, jednakże nie działa w bardzo niskich temperaturach, a jej użycie na chodnikach powinno być ograniczone do minimum, gdyż powoduje zniszczenie roślin, drzew, krzaków jak również działa szkodliwie na łapy naszych milusińskich zwierzaków z którymi często chodzimy na spacery. Niszczy również obuwie i kostkę brukową, na której powstają przebarwienia i uszkodzenia.

Alternatywą dla soli jest piasek i mieszanki antypoślizgowe. Wybierając piasek zwróćmy uwagę na jego skład, by nie była w nim przewaga gliny, gdyż po roztopach pozostanie nam śliskie błoto. Piasek powinien mieć grubsze uziarnienie, by powodować zatrzymanie. Jest neutralny dla zwierząt i roślin.

Mieszanki antypoślizgowe zawierają ziemię, żwiry, kruszone skały są skuteczne w bardzo niskich temperaturach. Nie rozpuszczają lodu, lecz tworzą powierzchnie która nie jest śliska.

Wychodząc naprzeciw srogiej zimie, firma Simnat posiada w swojej ofercie kruszywo idealnie nadające się do pługopiaskarek jak i ręcznego posypywania.

Piasek posiadający w swoim składzie kwarc i pozbawiony substancji gliniastych, doskonale sprawdzi się na ulicy, jak również na przydomowym chodniku czy podwórku. Dysponujemy flotą własnych ciężarówek o różnych ładownościach, którą dowieziemy piasek pod wskazany adres.

Świadczymy również usługi odśnieżania za pomocą specjalistycznego sprzętu jak również prace fizyczne.

Firma Simnat zajmie się fachowo i kompleksowo usługą odśnieżania.

OFERTA PIASKU 1   

OFERTA PIASKU 2

Masz wątpliwości? Pytania?

Zadzwoń! Jesteśmy do dyspozycji!

662-878-878

662-978-978