Piasek jako podstawowy materiał budowlany

Piasek jest podstawowym materiałem na każdej budowie. I tu nie rozróżniamy już czy to budowa domu, drogi, mostu, elementów małej, czy dużej infrastruktury. Po prostu jest niezbędny na każdym jej etapie. Jego zastosowanie jest wszechstronne i nie ma materiałów, którymi mógłby być zastąpiony. Jest luźną skałą osadową o różnym pochodzeniu, często o odmiennym składzie zróżnicowanym pod względem chemicznym, uziarnienia czy barwy. Złoża piasku i żwiru znajdują się na terenie całej Polski. Obszarowo rozciągają się równomiernie, różniąc się procentowym udziałem piasku w złożach w stosunku do frakcji żwirowych. Za najbardziej pożądane uważamy złoża, w których przeważają frakcje żwirowe. Jest ich zdecydowanie mniej i umiejscowione są głownie na terenach podkarpacia.

Jak już wspomnieliśmy piaski różnią się między sobą składem, uziarnieniem, sposobem wydobycia lub przetwarzania, co sprawia, że mamy ich wiele rodzajów. W dzisiejszym artykule skupimy się na nazewnictwie, rodzajach i przeznaczeniu piasku, co ułatwi nam planowanie jego zakupów.

Rodzaje piasku

Piasek zwykły, zasypowy

Ten rodzaj piasku zgodnie z nazwą służy głównie do zasypywania fundamentów. Używamy go też do wyrównywania terenu, podwyższania terenu, tworzenia skarp i nasypów. Możemy nim również zasypywać wykopy z ułożonymi instalacjami komunalnymi, teleinformatycznymi, gazowymi itd. Może również służyć jako stabilizacja pod kostkę brukową, czy podsypka pod drenaże.

Piasek płukany

Piasek zwany także ostrym. Wydobywany jest bezpośrednio ze złoża przez wypłukanie. Ma dużą zawartość krzemionki, co sprawia, że wykorzystywany jest do produkcji betonu czy betonowych prefabrykatów. Piasek 0-2 mm służy jako składnik mieszanek betonowych. Piasek 0-4 mm jako składnik wylewek czy posadzek maszynowych.

Piasek osiewany

Produkowany jest na bazie piasku płukanego dodatkowo poddanemu osiewaniu, czyli oczyszczaniu z pozostałości nieczystości jak części organiczne, pyły i kurze. Proces ten jest bardzo ważny, gdyż jakość zapraw murarskich zależy od jakości i stopnia oczyszczenia piasku. Piasek 0-2 mm używany do tworzenia zapraw murarskich, czyli mieszanek cementowych i cementowo-wapiennych. Do tynków wewnętrzne, w zależności od sposobu wykończenia, używamy piasku od 1 mm do 4mm.

Piasek kwarcowy

To najdrobniejszy z dostępnych piasków. Służy do specjalnych zastosowań, zważywszy na odporność na czynniki chemiczne. Dodawany do betonu, zapraw murarskich oraz tynku.

Piasek kwarcowy wykorzystywany jest przy produkcji szkła, odlewów, ceramiki i szeroko pojętego przemysłu chemicznego. Kwarc w najdelikatniejszej postaci jest również używany jako wypełniacz funkcyjny do farb, klejów, tworzyw sztucznych.

Pospółka wielofrakcyjna

Pospółka to naturalna mieszanka żwiru i piasku. Uziarnienie pospółki mieści się w granicach od 0,075 mm do 63 mm. W zależności od jej przeznaczenia rozróżniamy różne frakcje pospółki mieszczące się w w/w zakresie. Skład powinien zawierać od 10% do 50 % kruszywa grubego.

Pospółka cechuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, dobrą nasiąkliwością, wysokim współczynnikiem zagęszczenia oraz właściwościami filtracyjnymi. Często wykorzystywana do zasypywania fundamentów, tworzenia warstw filtracyjnych przy budowie autostrad, czy oczyszczalni ścieków.

Żwir

Żwir to okruchy skalne o średnicy ziaren od 2 mm do 63 mm. Ziarna żwiru mają zaokrąglone krawędzie, a większe frakcje zbliżone są kształtem do kuli. Kształt ziaren uzależniony jest od źródła pochodzenia surowca. Żwiry kopalniane są bardziej ostre i kanciaste. Żwir wydobywany z rzek wyróżnia się bardziej łagodnym kształtem uformowanym przez nurty wody.

Żwir 2-8 mm służy przede wszystkim do produkcji betonu i wylewek betonowych (cienkich i średnich).

Żwir 8-16 mm służy głównie do tworzenia prefabrykatów betonowych o dużych gabarytach oraz średnich i grubych wylewek betonowych.

Żwir 16-32 mm znajduje swoje zastosowanie w ogrodnictwie jako warstwa filtracyjna lub dekoracyjna a w budownictwie jako osypka rur drenarskich.

Zakup i składowanie kruszyw

Na każdym etapie budowy możemy potrzebować różnego rodzaju kruszywa. Zapoznanie się z projektem budowy i skorzystanie z wiedzy ekipy budowlanej pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z nieprawidłowym zakupem. Doświadczenie firmy budowlanej jest nieocenione, gdyż z niejednego punktu zbytu kruszyw korzystali i z pewnością doradzą nam, gdzie zakupić najwyższej jakości materiał. Piaski przeważnie kupujemy na tony, jednak możemy spotkać się ze sprzedażą na m3. Koniecznością jest doliczenie do kosztów zakupu kruszywa kosztów transportu. Stawki uzależnione są od odległości budowy do składu lub kopalni, jak również aktualnych cen paliwa i ilości zamawianego materiału. Dostawy wykonywane są wywrotkami już od 1 tony po pojazdy typu ciągnik siodłowy + wanna o ładowności do 26 ton.

Kruszywa powinny być składowane w miejscu, gdzie nie ulęgną zanieczyszczeniu cząstkami śmieci, humusu, gruzem z budowy lub jakimkolwiek odpadem. Najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie kruszywa na foli lub plandekach by nie stworzyć warunków do reakcji chemicznych które mogą obniżyć jakość piasku. Przy kontakcie z cząstkami organicznymi wytwarza się kwas humusowy, który nie pozwala na prawidłowe wiązanie zapraw.

Zakup piasku to jedna z pierwszych inwestycji, która czeka nas na wszelakich budowach. Warto pochylić się nad tym zagadnieniem, by wystartować z najlepszym jakościowo materiałem, który zapewni nam solidne podstawy.

Przedstawiony powyżej materiał to zaledwie zarys tematyczny, jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji to zapraszamy do kontaktu.

CHCESZ ZAKUPIĆ KRUSZYWA?

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

DORADZTWA?

ZADZWOŃ!

662 978 978