Proces kruszenia gruzu budowlanego

Gruz budowlany dla wielu kojarzy się z jednym słowem – „problem”. Nasze spojrzenie na ten materiał zmieniło się diametralnie od momentu otwarcia działalności naszej kruszarni w Poznaniu. Świadomość procesów urbanizacyjnych czy wydobywczych skłania cały rynek budowlany do szukania nowych rozwiązań ponownego wykorzystania surowców wtórnych. Rzadko kto zastanawia się, co dzieje się z gruzem po wywozie na składowiska czy wysypiska, a już niewielu wie, że gruz zaczyna tam swoje nowe życie. I ten proces właśnie opiszemy.

Proces przetwarzania gruzu

Proces przetwarzania zaczynamy, gdy gruz trafi do naszej kruszarni, jest ważony i weryfikowany pod względem składu i zanieczyszczeń. Materiał może zawierać w sobie cegłę, beton różnych klas, żelbet, niekiedy inne składowe rozbiórek budowlanych jak np. ceramika, szkło, drewno czy odpadki plastiku. Gruz transportujemy do wstępnego oczyszczania, które odbywa się ręcznie. Usuwamy duże zanieczyszczenia, które następnie oddawane są do utylizacji zgodnie ze swoją klasyfikacją BDO do odpowiednich składowisk, które zajmują się ich przetwarzaniem. Duże bryły betonu pochodzące z fundamentów czy ław poddajemy wstępnemu kruszeniu za pomocą koparki gąsienicowej zaopatrzonej w szczękę do kruszenia, bądź specjalistyczny młot hydrauliczny Hammer, który poradzi sobie z najbardziej opornym betonem. Gruz segregujemy pod względem jego przeznaczenia recyklingowego, czyli przekruszania czystego betonu lub cegły i betonu. Tak przygotowany materiał trafia do naszego Simnatowego Monstera, czyli kruszarki Terex Pegson. Kruszarka o konstrukcji stalowej i niezawodnych szczękach rozdrabnia kruszywo na frakcje 0-63 mm, która trafia następnie do przesiewacza. Przesiewacz trzypokładowy segreguje uzyskany materiał na frakcję 10-40 mm lub 40-60 mm oraz osiewkę. Proces nadzorowany jest przez operatora kruszarki i pomocników, którzy oczyszczają przekruszany materiał z pozostałych zanieczyszczeń.  Osobno gromadzone są elementy metalowe.

Tak przekruszony i oczyszczony gruz staje się tłuczniem, czyli kruszywem wtórnym, obojętnym. Uzyskujemy gotowe frakcje tłucznia recyklingowego, tłuczeń betonowy sortowany10-40 mm, 40-60 mm, tłuczeń ceglano – betonowy sortowany 10-40 mm, 40-60 mm oraz tzw. osiewkę.

Zastosowanie gruzu

W ten sposób nasz odpad budowlany staje się materiałem budowlanym, który możemy wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z podstawowych zastosowań tłucznia jest podbudowa dróg, placów, boisk, chodników czy dojazdów na teren budowy. Funkcjonuje doskonale jako materiał do zagęszczania oraz wolnych nasypów.

Kruszący zestaw mobilny

Nasza działalność funkcjonuje również w formie mobilnej. Dysponujemy pełnym zestawem kruszącym, przesiewającym i transportującym do prac zleconych. Zapewniamy obsługę rozbiórek i bezpośredniego rozkruszania na terenie klienta. Kruszenie na terenie rozbiórek ogranicza nam koszty utylizacji gruzu oraz zapewnia nam gotowy materiał do podbudowy przyszłej inwestycji; jest produktem gotowym do sprzedaży.

Nasz park maszyn stacjonarny i mobilny zawiera:

– kruszarki szczękowe Terex Pegson 110×650, przekrusz 0-63 mm

– kruszarki szczekowej950 x 600 frakcje siania 0-8 mm, 10-40 mm, 40-60 mm,

– przesiewacz 3 pokładowy Terex, PowerScreen, McCloskey

– ładowarka czołowa Komatsu WA270-3

– koparka gąsienicowa Liebherr R924 – do załadunku Kruszarni

– koparka – gąsienicowa Liebherr R924 z kruszerem, szczęką

– koparko – ładowarka CAT 432D z młotem wyburzeniowym Hammer

– koparka gąsienicowa Hitachi z młotem wyburzeniowym i chwytakiem obrotowym

Ochrona środowiska z Simnat

Temat ochrony środowiska jest dla nas priorytetem. Kruszarnia Simnat posiada wszelkie pozwolenia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na prowadzenie działalności odbioru i recyklingu odpadów budowlanych zgodnie z systemem BDO. Teren Kruszarni Simnat i cały proces recyklingu są pod stałym nadzorem. Działamy w oparciu o normy Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Unii Europejskiej, dzięki temu my i nasi Klienci dokładamy swoja cegiełkę do troski o nasze otoczenie.

Proces kruszenia w pigułce:

Kruszarnia Simnat Poznań

Potrzebujesz kruszarki?                                                         

Rozbiórki?                                 

ZADZWOŃ

662-978-978