Tłuczeń recyklingowy

…droga do lepszego jutra

Tłuczeń recyklingowy jest produktem procesów kruszenia, oczyszczania i przesiewania gruzu budowlanego. Powstały w trakcie rozbiórek czy wyburzeń materiał jest doskonałą alternatywą dla branży budowlanej w kwestii zastosowania kruszyw naturalnych.

Proces przyjęcia gruzu i produkcji

Przyjęciem gruzu budowlanego zajmują się wyspecjalizowane punkty, które otrzymały stosowne pozwolenia od Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w przypadku działań na obszarach zamkniętych.

Długa droga dzieli odpad jakim jest gruz do momentu, gdy stanie się obojętnym środowiskowo materiałem do ponownego użycia. By nim się stać, musi przejść szereg zabiegów przekształcających go w pełnowartościowy produkt spełniający normy jakościowe.

Gruz budowlany przyjmowany jest w punktach przerobu i natychmiast segregowany. Proces ten jest bardzo ważnym etapem, gdyż to tu może dojść do największych zaniedbań po stronie przyjmujących. Materiał musi zostać podzielony na odpady ceglane i betonowe. Niedopuszczalne jest by materiał zawierał inne produkty procesów budowlanych jak Suporex czy bloczki Silka. Oczyszczanie z innych pozostałości rozbiórek budowlanych jak styropian, elementy metalowe, plastikowe czy szklane przebiega mechanicznie bądź fizycznie podczas ręcznej segregacji przez pracowników sortowni. Oczyszczony gruz trafia do różnego typu kruszarek, które kruszą materiał na drobniejszą frakcję.

Gruz budowlany betonowy

Najczęściej jest to podstawowa frakcja 0-63 mm. Większe elementy konstrukcji betonowych muszą zostać pokruszone przez przystosowane do tego typu prac koparki zaopatrzone w młot wyburzeniowy lub szczęki. W dalszej części gruz trafia do przesiewaczy, które przesiewają skruszony gruz na drobniejsze frakcje 10-40 mm, 40-60 mm oraz odsiew 0-8 mm. Tak wyselekcjonowany tłuczeń trafia do boksów i czeka na sprzedaż. Najpopularniejsze odmiany tłucznia to czysto betonowy, ceglany bądź ceglano-betonowy. Skład tłuczni warunkuje ich przyszłe wykorzystanie. Tłuczeń betonowy znajduje swoje zastosowanie w najbardziej wymagających pracach jako najbardziej trwały i odporny mechanicznie. Kruszywo na bazie cegły ma słabsze właściwości i wykorzystuje się je do prac o mniejszym obciążeniu mechanicznym.   

    

Tłuczeń recyklingowy ceglano-betonowy 10-40 mm

Kilka faktów…

Tłuczeń recyklingowy to ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla kruszyw naturalnych.  Kluczową zaletą tłucznia recyklingowego jest oszczędność energii. Tworzenie od podstaw nowych materiałów betonowych lub używanie kruszyw naturalnych może być energochłonne, co wiąże się z wysokimi temperaturami i znacznymi ilościami energii na transport i obróbkę. Natomiast tłuczeń recyklingowy często można wyprodukować lokalnie, zużywając znacznie mniej energii i przy mniejszym wpływie na środowisko. Może to pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego projektów budowlanych i poprawie ich ogólnej trwałości.

Wreszcie tłuczeń recyklingowy jest doskonałym przykładem podejścia do gospodarki materiałowej w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystując ponownie materiały odpadowe do stworzenia nowego produktu, możemy zmniejszyć naszą zależność od pierwotnych zasobów i lepiej wykorzystać istniejące materiały. Może to pomóc w promowaniu bardziej zrównoważonej i odpornej gospodarki, a jednocześnie przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów i zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach tłuczeń recyklingowy zyskał również na znaczeniu wśród architektów krajobrazu i projektantów ogrodów. Wysokiej jakości tłuczeń recyklingowy może być zastąpiony jako alternatywa dla grubych kruszyw w ogrodach. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które są proekologicznie i dbałość o środowisko naturalne jest częścią ich życia.

Kruszarnia SIMNAT Poznań – Odbiór i recykling gruzu budowlanego

Zapraszamy do kontaktu 662 978 978