Zagęszczanie terenu pod inwestycję

Dlaczego to takie ważne?

Dobry grunt pod inwestycje. Ten zwrot występuje w języku potocznym nie od wczoraj. Posługujemy się nim bardzo często, nie zastanawiając się gdzie drzemie jego pierwotny sens. Pierwszym krokiem stawianym na drodze naszej budowy jest wybór i analiza gruntu pod inwestycję.

Spora część inwestorów pomija ten etap, stawiając bezmyślnie fundamenty w myśl zasady, że gleba wszystko przyjemie. Nic bardziej błędnego. Większość gruntów w Polsce jest dobrze zagęszczona i nie wymaga dużych inwestycji, jednakże by to ocenić potrzebujemy porady ekspertów w tej dziedzinie. Postawienie budynku na gruncie niestabilnym o słabej nośności, wiąże się z zagrożeniem dla całości konstrukcji. Budynek osiada często za szybko, nierówno pojawiają się pęknięcia na ścianach czy podłogach. Zawsze wymaga to szybkich interwencji technicznych, polegających na stabilizacji gruntu. W skrajnych przypadkach dla takich działań jest już za późno i konstrukcji nie da się uratować.

Planując budowę domu warto skorzystać z badań geotechnicznych. Ceny badań są bardzo zróżnicowane, a ich wysokość zależy od lokalizacji budowy, ilości odwiertów czy ilości pobranych próbek. Już przy wstępnej analizie dowiemy się, czy badania są w ogóle konieczne. Przeprowadzona analiza powie nam, z jakimi glebami mamy do czynienia. Opowie jakie należy zastosować metody zagęszczania. Wyznaczy poziom wód gruntowych czy naniesie siatkę techniczną, w których punktach działki zagęszczanie musi być przeprowadzone i na jakiej głębokości.

Budowa domu pochłania ogromne koszty, dlatego warto podejść do tych działań przemyślanie i nie narażać często kredytowanych inwestycji na dodatkowe koszty. Wybierając działkę pod budowę niejednokrotnie zwracamy tylko uwagę na jej położenie, walory krajobrazowe czy sprawdzamy sąsiedztwo. Problem jakości gleby schodzi na dalszy plan. To poważny błąd, ponieważ sprzedający działki często ukrywają słabą jakość gleby pod atrakcyjną dla kieszeni ceną.


Rozróżnienie gruntów budowlanych

Grunt budowlany to obszar, na którym stawiamy wszelkiego rodzaju budowle. Wyróżniamy dwa rodzaje gruntów: grunty naturalne i antropologiczne.

Grunty naturalne tzw. rodzime powstają w efekcie procesów geologicznych. Zmieniają swoja strukturę i skład wraz z upływem czasu i czynników na nie działających. Rozróżniamy grunty spoiste i niespoiste.

Grunty antropologiczne (nasypowe) to podłoże ukształtowane przez człowieka. Poprzez jego działalność społeczną lub przemysłową (wysypiska, zwałowiska, budowy ziemne).

Zgodnie z klasyfikacją najlepsze są grunty naturalne, rodzime.

Szerzej o gruntach napiszemy w jednym z kolejnych artykułów.


Wybór metody zagęszczania

Wybór metody zagęszczania zależy od wielu czynników. Najskuteczniejsze metody wskaże nam raport geotechników. Wilgotność, rodzaj gruntu czy dostęp fizyczny do terenu, będą miały duży wpływ na wskazanie metody. Rozróżniamy podstawowe metody zagęszczania:

#kolumny lub pale przemieszczeniowe kolumny betonowe

#pale i kolumny CFA

#zagęszczenie gruntu – stabilizacja powierzchniowa

#konstrukcje z gruntu zbrojonego

#Zagęszczanie gruntu kolumnami kamiennymi – metoda wymiany dynamicznej

#Zagęszczanie gruntu kolumnami żwirowymi – wibroflotacja i wibrowymiana

#Zagęszczanie gruntu impulsowe

#Kolumny typu jet-grouting – kolumny cementowo-gruntowe

Stabilizacja gruntu powinna być wykonana na podstawie założeń wynikających z warunków technicznych przez doświadczoną, zaopatrzoną w odpowiednie narzędzia i maszyny ekipę budowlaną. Ceny wykonawstwa uzależnione są od wielu czynników i ustalane są indywidualnie. Warto zaczerpnąć wiedzy na temat firmy, z która chcielibyśmy współpracować, sprawdzić opinie, wcześniejsze realizacje lub jeśli to możliwe, bieżące prace.

Dobór odpowiedniego sprzętu

Od metody przeprowadzonej stabilizacji zależy wybór maszyn, które pojawią się na naszej budowie. Rynek oferuje szeroki wachlarz takowych urządzeń. Do najbardziej pożądanych i wykorzystywanych zaliczamy:

 • walce wibracyjne                                                   
 • walce ogumione
 • walce gładkie
 • walce okołkowane
 • ubijaki płytowe
 • ubijaki mechaniczne
 • ubijaki ręczne
 • wibratory płytowe
 • maszyny gąsienicowe
 • wiertnie
 • koparki czerpakowe
 • ładowarki
 • dźwigi

Doświadczone ekipy budowlane, które w niejednej łopacie złamały styl, coraz częściej doradzają badania geotechniczne. Nie jest to wymagane prawem budowlanym, lecz wchodzi powoli do kanonu prac budowlanych. Daje nam obraz naszego podłoża w wielu wymiarach i uzyskane w ten sposób wiadomości, możemy spożytkować na różnych etapach budowy. Dowiadujemy się o rodzaju gleby, którą posiadamy na działce, zasadności zagęszczania, potrzebach odwodnienia, co stanowi skarbnicę wiedzy przy projektowaniu przydomowego ogrodu.

Roboty ziemne Poznań