Ziemia na działce budowlanej – przygotowanie terenu

Ziemia na działce budowlanej – przygotowanie terenu

Planując budowę domu warto zwrócić uwagę na zagospodarowanie terenu wokół powstającego budynku. Z pozoru bagatelizowany temat może pomóc nam zaoszczędzić nie tylko sporo pieniędzy, ale również czasu. Jeżeli zaplanujemy odpowiednie rozmieszczenie ziemi oraz zabezpieczanie zieleni, szybciej odpoczniemy w naszym przydomowym ogrodzie.

Zabezpieczenie humusu z wierzchniej warstwy wykopu

Pierwsza warstwa ziemi nazwana potocznie humusem jest drogocennym materiałem na naszej działce. Należy ją przed rozpoczęciem wykopów usunąć i złożyć w miejscu, gdzie będzie bezpiecznie składowania. Taka czynność jest niezbędna nie tylko z powodów ekonomicznych, gdyż ten typ ziemi jest drogi, ale również dlatego, że warstwa ta jest elementem zawierającym materiały organiczne. Powstające fundamenty czy podpiwniczenia nie mogą mieć kontaktu z humusem, gdyż tworzy to ryzyko powstawania grzybni czy pleśni, które z biegiem czasu przedostaną się do wnętrza naszego domu. Materiały biologiczne przedostające się przez spoiny naszych ścian i fundamentów rozwarstwią je i osłabią. Gleba ta szybciej osiada, co może spowodować pojawienie się pęknięć na ścianach działowych czy podłogach. Ziemia ta znajdzie swoje przeznaczenie pod przydomowy trawnik lub jako podłoże do różnego rodzaju roślin.

Przechowywanie humusu

Materiał ten musi być w odpowiedni sposób składowany. Pryzmy ziemi nie powinny przekroczyć 1,5 m wysokość i 3 m długości, gdyż to zapewni ziemi odpowiednie natlenienie, nasłonecznienie, nawodnienie, a co za tym idzie zachowanie składników mineralnych. Powinniśmy zadbać również o to by ziemia nie została zachwaszczona.

Humusu kategorycznie nie należy mieszać z warstwami jałowymi ziemi, które uzyskujemy z głębszych wykopów. Ziemie jałową możemy użyć do niwelacji głębszych uskoków lub usypania skarpy.

Teren wokół budowy

Praca ciężkiego sprzętu niesie za sobą ryzyko nadmiernego ubicia gleby. Należy wyznaczyć obszar składowania naszego humusu, gdzie nie będzie potrzeby jeżdżenia po nim jakimkolwiek sprzętem. Pozwoli nam to zachować spulchnienie ziemi i odpowiednią przesiąkliwość.

Naszą budowę musimy zabezpieczyć również przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych. Materiały budowlane zawierają szereg składników, które po przedostaniu się do gleby na stałe mogą ją zanieczyścić. W takim przypadku niezbędna będzie jej całkowita wymiana.

Zabezpieczenie roślinności

Przeważnie działki na których zaczynamy budowę są ubogie w roślinność. Jeżeli jednak posiadamy na swoim terenie drzewa, krzewy lub inne rośliny, które chcielibyśmy zachować, musimy je w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Drzewa, które rosną nieopodal budowy musimy zabezpieczyć osobno okalając pień matami ochronnymi lub słomą. Konary również należy osłonić np. tkaniną. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu korzeni drzew, by nie przejeżdżały po nich koparki lub inne pojazdy uczestniczące w naszej budowie. Wokół drzew i krzewów nie powinniśmy składować żadnych materiałów budowlanych, parkować pojazdów czy w jakikolwiek sposób ingerować w strukturę wokół tych obiektów. Przysypywanie drzew jakimkolwiek materiałem skutkować może ich obumarciem w przeciągu nawet kilkunastu miesięcy. Odbierając drzewom nasłonecznienie, natlenienie lub nawodnienie ingerujemy w ich naturalny ekosystem, który wytwarzały sobie często latami.


Potrzebujesz ziemi sianej?                   Koparko-ładowarki?                        Prac niwelacyjnych?

ZADZWOŃ 662-978-978