Po co nam te kruszywa?

Alternatywne materiały w budownictwie znajdują coraz szersze zastosowanie a przy tym coraz więcej zwolenników. Szereg badań prowadzonych na całym świecie pokazują nam nowe drogi do zastosowania tych produktów w procesach budowlanych. I tu nie sposób pominąć kruszywa z recyklingu. Nie będziemy tutaj opisywać procesów technologicznych, czyli tego co staje się z odpadami budowlanymi, które do […]