Po co nam te kruszywa?

Alternatywne materiały w budownictwie znajdują coraz szersze zastosowanie a przy tym coraz więcej zwolenników. Szereg badań prowadzonych na całym świecie pokazują nam nowe drogi do zastosowania tych produktów w procesach budowlanych. I tu nie sposób pominąć kruszywa z recyklingu. Nie będziemy tutaj opisywać procesów technologicznych, czyli tego co staje się z odpadami budowlanymi, które do nas trafią, lecz skupimy się na tym po co nam właściwie te kruszywa?

Kruszywa są podstawą procesu tworzenia każdej budowy. Jakość piasku, żwiru, czy kruszyw łamanych ma ogromne znaczenie dla fundamentu, podbudowy, drenażu czy np. tynku. Ale co z kruszywami z recyklingu? Gdzie je zastosować? Jak wykorzystać? O tym poniżej…

WYRÓWNANIE TERENU – tłuczeń doskonale sprawdza się jako materiał na wyrównanie wszelakich terenów. Zastosowanie odpowiedniej frakcji pozwoli w sposób szybki i nie wymagający dużych nakładów finansowych wyrównać powierzchnie.

PODBUDOWA POD DROGI – podbudowa stanowi najważniejszy element konstrukcji nawierzchni drogowej. Odpowiada w największym stopniu za przenoszenie obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe. Tłuczeń betonowy z powodzeniem zastąpi kruszywa naturalne w pierwszej warstwie podbudowy tworząc solidną podstawę pod warstwę asfaltu jak również bardzo potrzebną warstwę filtracyjną. W tym przypadku zastosowanie znajdą frakcje 10-40 mm oraz 40-60mm

PODBUDOWA POD DROGI TYMCZASOWE – tłuczeń betonowy czy ceglano-betonowy znajdzie swoje zastosowanie w tymczasowym utwardzeniu dróg dojazdowych na budowę to bardzo ważny element często bagatelizowany. Odpowiednie przygotowanie drogi dojazdowej pozwoli nam na zachowanie ciągłości dostaw materiałów na budowę czy poruszanie się ciężkiego sprzętu. Place budowy często narażone są na podtopienia utwardzenie nawierzchni pozwala na odprowadzenie nadmiaru wód opadowych czy gruntowych. Tu doskonale sprawdzi się frakcja 0-63 mm.            

PODBUDOWA POD KOSTKĘ BRUKOWĄ – decydując się na położenie kostki brukowej musimy zapewnić jej odpowiednią stabilizację. Tu również z pomocą przyjdą nam tłucznie zarówno betonowe jak i ceglane. Tworząc podbudowę nie tylko na bazie piasku, lecz dodając warstwę tłucznia tworzymy warstwę filtracyjną która będzie nam odprowadzać nadmiar zgromadzonej wody. Pomijając ten etap narażamy się nie tylko na gromadzenie deszczówki, ale również na wykwity roślinności w przestrzeni między kostkowej. 

UMOCNIENIE NASYPÓW – tłuczeń betonowy z powodzeniem może służyć jako materiał do wzmocnienia nasypów. Frakcje 10-40 mm i 40-60 mm zapewnia odpowiednie wzmocnienie oraz warstwę filtracyjną która zapobiega osuwaniu ukształtowanego terenu.

Kruszywa pochodzenia wtórnego mają wiele zalet. Omawiając temat ich zastosowania należałoby wspomnieć o obniżeniu kosztów budowy jakie osiągniemy przy zastosowaniu kruszywa z recyklingu. To tańsza alternatywa dla kruszyw naturalnych, które są opcją droższą chociażby przez koszty transportu z kopalń, które znajdują się głównie na terenie Dolnego Śląska i Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Kruszywa z recyklingu możemy uzyskiwać z terenu każdej większej aglomeracji co sprawia ze koszty jego wytworzenia są znacznie mniejsze co przekłada się na cenę końcową dla klienta.

Rosnąca świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą nadmierna eksploatacja surowców naturalnych napędza nas do ciągłych poszukiwań możliwości przetwarzania rosnących hałd odpadów. Przetwarzanie odpadów budowlanych jest częścią nowego spojrzenia na procesy budowlane. Decydując się na korzystanie z materiałów przetworzonych, dokładamy swoją cegiełkę do zapewnienia naszym dzieciom lepszego jutra.