Jak zabezpieczyć inwestycję przed wodą? Drenaż

DRENAŻ – przemyślenia, praktyka W poprzednim wpisie zgłębialiśmy temat zagęszczania terenu pod budowę. Dziś kontynuując temat prac nad fundamentami, omówimy szerzej zagadnienie drenażu. Temat bliski nam z wielu powodów. Wykonując usługi wykopu czy dostaw kruszyw, napotykamy na swojej drodze schematy odwodnienia, czy to jako wykonawca, czy podwykonawca. Ilu fachowców – tyle opinii, jednak my radzimy […]