Jak zabezpieczyć inwestycję przed wodą? Drenaż

DRENAŻ – przemyślenia, praktyka

W poprzednim wpisie zgłębialiśmy temat zagęszczania terenu pod budowę. Dziś kontynuując temat prac nad fundamentami, omówimy szerzej zagadnienie drenażu.

Temat bliski nam z wielu powodów. Wykonując usługi wykopu czy dostaw kruszyw, napotykamy na swojej drodze schematy odwodnienia, czy to jako wykonawca, czy podwykonawca. Ilu fachowców – tyle opinii, jednak my radzimy przyjrzeć się bardzo analitycznie powyższemu zagadnieniu, bowiem jego bagatelizowanie może przynieść straty oraz przyprawić nas o zawrót głowy.

Drenaż to jedna z najstarszych metod zabezpieczania budynku przed niechcianą wilgocią. Zapewnia nam nie tylko barierę ochronną przed przedostająca się wodą, lecz także dba o stan naszych fundamentów, utrzymując prawidłowy odpływ wód gruntowych spod naszego domu. Suche mury, fundamenty to gwarancja stabilizacji każdej budowy. Należy zauważyć, że zawilgocenie czy przedzierająca się do naszej piwnicy woda, mogą prowadzić do powstania pęknięć czy kruszenia warstw wiążących. To również nasze zdrowie. Zawilgocenie prowadzi do rozwoju grzybni, pleśni na ścianach, co niesie ze sobą groźbę wielu chorób układu oddechowego.

Od czego wiec zacząć? Na pewno od analizy, czy takowy drenaż jest nam potrzebny. Jeżeli wcześniej korzystaliśmy z usług geotechnika przy okazji badania gruntu, z pewnością już wiemy jakimi glebami dysponujemy, jaki mamy poziom wód, czy z której strony przebiegają spady na naszej działce.


Wskazania do przeprowadzenia drenażu

Wysoki poziom wód gruntowych

Woda gruntowa może skutecznie uprzykrzyć nam budowę już przy pierwszym wbiciu koparki w ziemię. Dlatego przy jej wysokim stanie, zmienności w cyklach rocznych, czyli przyrostem i opadaniem, należy koniecznie przeprowadzić drenaż. Pozwoli nam to na bezpieczny odpływ wody w porach roku, gdzie występują intensywne opady. Jeżeli nasz dom posiada głębokie podpiwniczenie będzie to dodatkowym argumentem, by z pewnością przystąpić do prac.

Grunty nieprzepuszczalne, spoiste, mieszane

Grunty gliniaste, iłowe, pyliste czy wtórne powodują nieprzepuszczanie wody gromadzącej się po opadach lub przedzierającej się między spoinami w pobliżu fundamentów naszego domu, gdzie niejednokrotnie wymienialiśmy podłoże przed rozpoczęciem wykopu fundamentów na przepuszczalne, tworzą w tym miejscu istny basen.

Budowla powstaje na zboczu

Gdy nasz dom powstaje na zboczu drenaż jest niezbędny. Spływająca woda ze zbocza może podmyć nasze fundamenty czy ściany piwnicy. Co może doprowadzić do zawilgocenia czy wręcz obsunięcia budynku.

Czasami uwarunkowania zewnętrzne, bliskość budynków z przeznaczeniem produkcyjnym, skłania nas do zrobienia ciągu drenażowego, mimo tego ze inne uwarunkowania na to nie wskazują.


Rodzaje drenażu

Drenaż opaskowy – to system, który składa się z kilku elementów. Z Rur z tworzyw sztucznych, które są karbowane i dziurawione. Studzienek rewizyjnych oraz studzienki odprowadzającej. Rury drenarskie opasają ławy fundamentowe domu, w miejscach łączenia stosujemy studzienki rewizyjne, by móc przez nie kontrolować poziom zanieczyszczenia rur, a jeżeli to konieczne, przepłukać. Studzienka odprowadzająca jest najniżej osadzona i to od niej odprowadzamy zgromadzoną wodę dalej.

Drenaż przyścienny – mówimy o nim, gdy nasz drenaż opaskowy prowadzimy wzdłuż naszych ław fundamentowych.

Drenaż odsunięty – to drenaż, który prowadzimy w odległości 2, 3 metrów od naszych fundamentów i poniżej poziomu ław fundamentowych. Przeważnie w istniejących już domach.

Drenaż francuski- drenaż ten przeprowadzamy bez użycia rur, w zastępstwie używamy żwiru zawiniętego w geowłókninę. W tym przypadku również stosujemy spadki poziomów i nie musimy stosować studzienek rewizyjnych.

Drenaż wewnętrzny – drenaż wewnętrzny przeprowadzamy w istniejących już budynkach, gdy nie ma możliwości zastosowania drenażu zewnętrznego. W sytuacji, gdy mamy budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej.

Drenaż rozsączający – to drenaż, który rozprowadzamy w naszych ogrodach, działkach. Woda, która gromadzi się w studzienkach chłonnych, odprowadzana jest w głębszych warstwach ziemi, by nawodnić naszą trawę lub uprawy.

Odwodnienie liniowe –to odprowadzenie wody, które nie wymaga drenowania podłoża, jedynie instalacji korytek zbierających. To metoda skuteczna do niwelacji wody opadowej, niestety nie pomoże nam w przypadku wód gruntowych.


Odprowadzanie wody

Planując ciąg drenażowy musimy wiedzieć, gdzie odprowadzimy zbierającą się wodę. Metod i sposobów odprowadzania jest wiele. W zależności czym dysponujemy. Kanalizacja deszczowa jest jednym ze sposobu bezpośredniego odprowadzania wody z naszych drenaży i rynien. Jednakże warto dowiedzieć się osobiście u zarządcy ciągów kanalizacyjnych, czy umowy obejmują odprowadzanie wody deszczowej i podłączanie dodatkowych rur. Następnym ze sposobów jest odprowadzenie do rowu melioracyjnego, gdzie woda swobodnie spłynie do rzek i zbiorników. Gdy chcemy zachować wodę na terenie posesji możemy zastosować tzw. studnie chłonne. Z jednej strony rozsączają nam wodę do głębszych, chłonnych warstw, z drugiej mogą służyć jako źródło wody do wykorzystania na działce.

SCHEMAT PROWADZENIA DRENAŻU

RURA DRENAŻOWA


Podsumowując temat drenażu należy podkreślić ważność jego zastosowania. Decyzja o przeprowadzeniu drenażu powinna być starannie przemyślana i poparta badaniami. Nie powinniśmy bagatelizować tych czynności, czy szukać ograniczenia kosztów w całkowitej rezygnacji z jego przeprowadzania. Konsekwencje mogą być długofalowe i wielokrotnie przewyższać koszt drenażu.

Simnat jako dostawca kruszyw wykorzystywanych na różnych etapach budowy, proponuje państwu następujące produkty, które z pewnością posłużą realizacji drenażu:

Otoczak (żwir 8-16 m)     Piasek zasypowy     Ziemia sina 0-8 mm