Rozbiórka obiektu- cz. 2 – prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

W drugiej części skupimy się na samym procesie rozbiórki, jednak na samym początku pozwolimy sobie zaprosić do części pierwszej, gdzie opisaliśmy procedury formalne jakie czekają nas przed rozbiórką. Warto skupić na nich uwagę, ponieważ pozwoli nam to zaoszczędzić sporo nerwów jak i finansów, unikając dotkliwych kar pieniężnych.

Rozbiórka, a wyburzenie. Czym w zasadzie się różnią? Często w języku potocznym występują zamiennie jednak okiem fachowca mają różne znaczenia.


Rozbiórka to termin obejmujący szereg prac związanych z rozebraniem fizycznym części składowych budynku, często wiążącym się z odzyskaniem niektórych materiałów. Miało to znaczenie głównie ekonomiczne. Mogliśmy w ten sposób odzyskać cegłę czy elementy drewniane, które mogły być ponownie wykorzystane przy wznoszeniu nowych budowli. Takie praktyki coraz rzadziej spotykamy w dniu dzisiejszym. Decyzje o rozbiórce powodowane były brakami materiałów budowlanych na rynku lub chęcią zaoszczędzenia na zakupie nowych.

Rynek materiałów budowlanych ewoluował przez ostatnie dekady i takie procesy stają się nierentowne. Prace przebiegają głownie ręcznie za pomocą odpowiednich narzędzi i rozciągają się w czasie. Materiały są ogólnie dostępne, a ich różnorodność daje nam spory wybór jakościowy i cenowy. Niektóre elementy jak stara czerwona cegła, drewniane deski czy krokwie znajdują zastosowanie w nowoczesnej architekturze wnętrz jako rustykalne dodatki do ponadczasowych wizualizacji.


Wyburzenie budynku polega na jego całkowitej destrukcji. Konstrukcja ulega całkowitemu zniszczeniu. Nie ma możliwości otrzymania jakichkolwiek materiałów poza gruzem budowlanym. Prace te przeprowadzane są przez specjalistyczne firmy, które za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych dokonują wyburzeń budynku, co przebiega szybciej, sprawniej i taniej niż tradycyjne rozbiórki fizyczne. Do przeprowadzania prac wyburzeniowych wykorzystujemy koparki, dźwigi, spycharki, ładowarki, młoty pneumatyczne czy nożyce hydrauliczne.

Prace rozbiórkowe jak każde prace budowlane wymagają odpowiedniego nadzoru i zabezpieczenia. Musimy pamiętać również, że potrzebny będzie nam kierownik rozbiórki, który będzie prowadził tzw. dziennik rozbiórki. Teren wokół placu rozbiórki musi być odpowiednio zabezpieczony tymczasowym ogrodzeniem. Tabliczkami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnie pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Prace rozbiórkowe generują spore ilości gruzu czy elementów konstrukcyjnych. W trakcie przygotowań należy zaplanować ich wywóz. Wiele firm rozbiórkowych świadczy usługi wywozu i utylizacji gruzu zaoszczędza to czas i kolejne formalności.

Ważnym elementem jest poszukiwanie wykonawcy wśród firm lokalnych. Pozwoli nam to zaoszczędzić chociażby na kosztach transportu, co przy dzisiejszej niestabilnej sytuacji na rynku paliw jest bardzo ważnym aspektem. Warto również zapewnić sobie dostawy ziemi lub innego materiału zasypowego, gdyż po rozbiórce może nam powstać wgłębienie, które po wywiezieniu gruzu będzie trzeba zasypać.

Gdy zakończymy prace rozbiórkowe musimy poinformować o tym fakcie podległy UMiG, gdyż po wyburzeniu budynku przestaje być wymagane uiszczanie podatku od nieruchomości, jedynie za pozostałą po budynku działkę.

Rozbiórki i wyburzenia to prace, które warto zlecić fachowcom. Firmy specjalizujące się w tego typu działalności posiadające doświadczoną kadrę i zasoby sprzętowe, przeprowadzą planowane rozbiórki sprawnie i bezproblemowo.

Potrzebujesz rozbiórki?                      Wywozu gruzu?                     Materiału zasypowego?

Zadzwoń 662 978 978